Prvi obisk knjižnice je za otroke zelo prijeten in dragocen, zato je OBISK VRTCA, oz. »vrtičkarjev« pomembna oblika  bibliopedagoškega dela, kjer otroci s pomočjo igre spoznavajo knjige in knjižnico.

Otrokom razložimo osnovne pojme o knjižnici: kaj je knjižnica, pomen besede izposoja, kako se ravna s knjižničnim gradivom, kako se  obnašamo v knjižnici, … .

Pokažemo jim različne oblike knjig: slikanice, enciklopedije, leksikone…, največjo in najmanjšo knjigo, … in jih vodimo po knjižnici. Posebej si ogledamo tiste knjižne police  in knjižne «zaboje«, v katerih so slikanice primerne njihovi starostni stopnji. V otroškem kotičku prisluhnejo pravljici na temo, ki si jo izberejo vzgojiteljice ali knjižničarke. Otroci si posamezno ali v skupinah ogledajo in listajo po  zanimivih  knjigah ali pa se igrajo z igračami,  ki jih imamo v knjižnici.

Obiske vrtca imamo ob sredah ali četrtkih dopoldne. Skupine se vnaprej najavijo, da se dogovorimo o temi ter določimo datum in uro obiska.

OBISK ŠOLE oziroma osnovnošolcev je oblika bibliopedagoškega dela, kjer učence spodbujamo k samostojni uporabi knjižnice in knjižničnih pomagal (leksikoni, enciklopedije, bibliografije, slovarji, iskanje po COBISS-u, …).

Učenci si ogledajo zanimive knjige: najstarejšo, največjo, najdebelejšo, najmanjšo, … . Vodimo jih po knjižnici in se ustavimo pri knjižnih policah, na katerih so razvrščene knjige, ki so primerne njihovi starostni stopnji ter si ogledamo čitalnico in računalniški kotiček.

Učenci posamično ali skupinsko rešujejo s pomočjo knjig mesečno knjižno uganko, rešujejo Mega kviz, sedmi razredi pa sodelujejo v projektu Rastem s knjigo in se navajajo na iskanje s pomočjo računalnika, … .

(Skupno 55 obiskov, današnjih obiskov 1)