Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in, v letošnjem letu, z Narodno galerijo

S ciljem spoznavanja naravne in kulturne dediščine pritegne kviz k reševanju kar se da široko populacijo otrok, se vključuje v medpredmetno povezovanje ter spodbuja branje poučnih knjig in obisk kulturnih ustanov. Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, učence k reševanju spodbujajo splošne in šolske knjižnice po Sloveniji. Kviz je primeren predvsem za učence drugega in tretjega triletja osnovne šole.

Vsebinski koncept je vezan na zaokrožene tematske cikle, ki obsegajo pet sklopov. Posamezni sklop obsega vprašalnik (tudi v pdf obliki, primerni za tisk), obsežnejše gradivo o predstavljeni temi (»Vse o …«) in vrsto spodbud za nadaljnje raziskovanje (Radovednež) in potepanje (Potepuh), opremljen pa je tudi s slikovnim in videogradivom ter vrsto e-povezav. Za posamezni cikel kviza pripravimo priporočeno literaturo, mini strip v nadaljevanjih in razpišemo likovni natečaj.

 

NA, ROD, NA! GALERIJA!

 

Narodna galerija ob stoti obletnici svoje ustanovitve predstavlja življenje in delo Ivane Kobilca, nedvomno najbolj znane slovenske umetnice.

Otvoritev kviza pripravljamo v sklopu Strokovne srede, 24. oktobra 2018, ob 10. uri, v Narodni galeriji, Cankarjeva 20, Ljubljana. Predstavili bomo letošnji cikel kviza in si ogledali razstavo Ivane Kobilca (1861–1926) ”Slikarija je vendar nekaj lepega …” (Razstava je odprta od 21. junija 2018 do 10. februarja 2019).

V šolskem letu 2018/2019 so v MEGA kviz uvrščeni naslednji vsebinski sklopi:

  • 100 let Narodne galerije
  • Svetovljanska slikarka
  • Pesmi iz galerije
  • Za umetnino
  • Galerijski potep

MEGA kviz lahko rešujete od 24. oktobra 2018 do 15. maja 2019 na www.megakviz.si.

 

(Skupno 22 obiskov, današnjih obiskov 1)